Program edukacji wczesnoszkolnej

"4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III"

Autor: Małgorzata Szukała

Pobierz plik

Recenzja obudowy dydaktycznej

Recenzja obudowy dydaktycznej do nauczania wczesnoszkolnego

Recenzent: prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

"W omawianym programie dostrzegam atrakcyjne dla uczniów formy działania na każdym etapie zajęć (…) Zaproponowane w scenariuszach zajęcia pozwalają na osiąganie celów edukacyjnych poprzez budowanie radosnej i przyjaznej atmosfery w grupie, co sprzyja aktywnemu uczeniu się uczniów. (…) Struktura zajęć nie ogranicza uczestników (tak nauczyciela, jak i uczniów) do przyjęcia jednego słusznego, sposobu ich realizacji, lecz pozostawia możliwość dokonywania modyfikacji poprzez rozszerzanie wątków, zastępowanie pewnych treści innymi, itp. Interesującym pomysłem są zaproponowane do każdych zajęć pytania HOT, które stymulują myślenie uczniów. (…) Podsumowując, obudowę dydaktyczną programu „4ELT innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III w Wielkopolsce” uważam za propozycję wartościową zarówno dla początkującego nauczyciela, jak i nauczyciela doświadczonego, który z pewnością znajdzie w niej wiele cennych inspiracji sprzyjających doskonaleniu własnego warsztatu dydaktycznego."

Aby przeczytać całą recenzję Pobierz plik


Recenzja obudowy dydaktycznej

Recenzja obudowy dydaktycznej do nauczania wczesnoszkolnego

Recenzent: dr Grażyna Rura
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

"Stwierdzam, że opiniowany przeze mnie materiał („4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III,” którego autorką jest Małgorzata Szukała, wraz z obudową dydaktyczną nauczania wczesnoszkolnego stworzoną w projekcie 4ELT) jest bardzo dobrą propozycją edukacyjną dla nauczycieli –wychowawców uczących w klasach młodszych, dla których rzeczywista integracja jest priorytetem w ich codziennej pracy. Jest to także bardzo atrakcyjna propozycja dla uczniów, którzy z natury są dociekliwi, kreatywni, myślą niekonwencjonalnie, pod warunkiem jednak, że się im na to pozwoli, że stworzy się w szkole, klasie szkolnej przestrzeń do działania, doświadczania, eksperymentowania i popełniania błędów. Takie możliwości – zdaniem recenzenta – stwarza zarówno „Program 4ELT”, jak i opracowana na jego potrzeby obudowa dydaktyczna."

Aby przeczytać całą recenzję Pobierz plik


Recenzja programu nauczania

Recenzja programu: ”4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III”

Recenzent: dr Anna Basińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pobierz plik
+
Projekt Unijny
Copyright © 2014 4ELT Anna Gębka-Suska