Plan dydaktyczny nauczania j. angielskiego w klasach I-III

"4ELT English for first graders" plan dydaktyczny nauczania j. angielskiego w klasach I-III

Autorzy: Hanna Bernard, Anna Gębka-Suska, Dorota Stawikowska

Pobierz plik

Recenzja obudowy dydaktycznej

Recenzja obudowy dydaktycznej do nauczania j. angielskiego w klasach I-III

Recenzent: prof. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

"Bardzo wysoko oceniam materiały dydaktyczne, wykonane w ramach projektu „4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III w Wielkopolsce”. (…) Uważam, iż stanowią one interesującą alternatywę dla stosowanej tradycyjnie w szkole podstawowej formy nauczania języka (praca z podręcznikiem) i mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności nauczania, zwłaszcza ze względu na zwiększoną ekspozycję na język docelowy. (…) Chciałabym również zwrócić uwagę na inny istotny walor projektu – a mianowicie jego przydatność w procesie rozwoju zawodowego nauczycieli. Dotyczy to takich materiałów, jak scenariusze lekcji/zajęć oraz filmy instruktażowe."

Aby przeczytać całą recenzję Pobierz plik


Recenzja obudowy dydaktycznej

Recenzja obudowy dydaktycznej do nauczania j. angielskiego w klasach I-III

Recenzent: dr Tomasz Róg
Zakład Filologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

"Najciekawszym założeniem (projektu) jest koncepcja rozwijania umiejętności myślenia wyższego rzędu (higher-order thinking skills), (…) W obrębie tych umiejętności, główny cel stanowi rozwijanie twórczego myślenia, które jest jedną z tzw. umiejętności miękkich, a zatem trudnych do nauczenia, a jednocześnie coraz bardziej poszukiwanych (…) Zaproponowane przez Autorów projektu (…) pytania rozwijające kreatywność dzieci (pytania HOT) stanowią integralną część każdego scenariusza lekcji. Odwołując się do tematyki lekcji, służą one pobudzaniu twórczości dziecięcej i skłaniają do refleksji nad treściami lekcji, jednocześnie ułatwiając zapamiętywanie. (…) Scenariusze zajęć zostały stworzone (…) w wizualnej formie mapy pojęciowej. Ten prosty zabieg czyni każdy scenariusz niezwykle przejrzystym (…) Dużą zaletą tych scenariuszy jest wskazanie, jak prowadzić lekcje z początkującymi uczniami wyłącznie w języku obcym. Uczniowie otrzymują bardzo dużą ilość danych językowych, co jest oczywiście ważne na każdym etapie kształcenia, ale wydaje się szczególnie istotne w początkowych etapach nauki. (…) Scenariusze lekcji (…) mogą stanowić cenny materiał ćwiczeniowy w kształceniu przyszłych nauczycieli języka angielskiego."

Aby przeczytać całą recenzję Pobierz plik


Recenzja planu dydaktycznego

Recenzja planu dydaktycznego nauczania języka angielskiego w klasie I -”4ELT English for first graders”

Recenzent: Urszula Kropaczewska
Nauczycielskie Kolegium Językowe we Wrześni

Pobierz plik
+
Projekt Unijny
Copyright © 2014 4ELT Anna Gębka-Suska