Do udziału w projekcie „4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III” zgłosiły akces trzy szkoły z terenów wiejskich Wielkopolski. Nauczyciele, a raczej nauczycielki języka angielskiego i nauczania wczesnoszkolnego z tych szkół podjęły się tworzyć scenariusze zajęć, podczas których realizowane będą innowacyjne założenia programu 4ELT.

W projekcie biorą udział:

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich
Szkoła Podstawowa w Gościejewie

Gościejewo 14
64-611 Gościejewo

www.zsgosciejewo.pl

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

www.dabrowka.edu.pl

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich
Szkoła Podstawowa w Tarnowie

Tarnowo k. Gościejewa
64-611 Gościejewo

www.zsgosciejewo.pl

Pierwszego września mieszane oddziały sześcio- i siedmiolatków z tych szkół rozpoczną naukę według naszego programu nauczania. Wierzymy, że między innymi dzięki programowi 4ELT, wiele się nauczą i do szkoły chodzić będą z radością.

+
Projekt Unijny
Copyright © 2014 4ELT Anna Gębka-Suska